9

TJENESTER

MARITIM KONSULTASJON
Vi har en allsidig tilnærming i vårt arbeid, men vi setter alltid sikkerhet og samarbeid i høysetet. Før oppdraget starter, avtales det skriftlig hva oppdraget skal omfatte. Vi legger stor vekt på god dokumentasjon av både før- og etter-tilstand, samt prosessen underveis. Mange fartøy er tilknyttet venneforeninger, partnere, organisasjoner, foreninger og styrer. Vi tilrettelegger for god samhandling og dialog mellom partene, og tilbyr også opplæring, veiledning og foredrag om relevante maritime temaer for å bidra til kompetanseheving i det aktuelle miljøet.

TILSTANDSVURDERING

En tilstandsvurdering innebærer en grundig inspeksjon og vurdering av takseringsobjektet. All informasjon om tilstanden dokumenteres nøye, inkludert eventuelle feil, skader, avvik eller andre svakheter som blir oppdaget. Denne dokumentasjonen er svært nyttig for forsikring, klassifisering og planlegging av utbedringsprosjekter. En tilstandsvurdering kan også være en viktig del av årlige vedlikeholdsplaner og oppfølging av fartøyet.

SKADERAPPORT
Skade på fartøy kan være komplekst å evaluere, og det kan være vanskelig å fastslå omfanget av skaden. Med vår brede erfaring og kompetanse er vi rustet til å utføre denne type oppdrag. I tilfeller hvor forsikringssaker er involvert, kreves det en skaderapport fra en takstmann som dokumenterer og beskriver årsaken til skaden, konsekvensene og nødvendige tiltak for å reparere den. Skaderapporten utgjør grunnlaget for hvordan forsikringsselskapet beregner kostnadene for utbedringen.

VERDITAKST

En verditakst er en grundig og nøyaktig vurdering av verdien til et fartøy, som gir et mer pålitelig estimat enn markedspris alene. En fagkyndig takstmann foretar en omfattende besiktigelse av fartøyet, og vurderer tilstanden til skrog, enheter, komponenter, installasjoner, utstyr og mer. En verditakst er nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling og som dokumentasjon for myndigheter og forsikringsselskap.

PROSJEKTPLANLEGGING
Når større prosjekter skal planlegges og igangsettes, er det mange brikker som skal på plass. Dette gjelder bestilling av materialer, emner, løfteredskap, slipp, montører, tjenester med mer, og det blir fort uoversiktlig. Dersom logistikken ikke er godt planlagt, avtalt og fulgt opp, oppstår det forsinkelser som ofte fører til ekstra kostnader.  Vi har mye erfaring med prosjektledelse, logistikk og kan tilby vår erfaring og kompetanse innen flere typer prosjekter.