9

TJENESTER

MARITIM KONSULTASJON

Vårt arbeid er allsidig, men det er noen målsettinger som prioriteres. Det første er sikkerhet enten det gjelder fartøyet eller utføring av oppdrag. Ut over dette utføres arbeidet i henhold til oppdragsbeskrivelse, mandat, retningslinjer og regler. I forkant av oppdrag avtales det skriftlig hva oppdraget går ut på og omfatter. Ved avslutning av oppdrag fremlegges god dokumentering av før og etter tilstand, samt prosessen imellom. Venneforening, partnere, organisasjoner, foreninger og styre er ofte tilknyttet fartøy. Vi vektlegger god samhandling og dialog mellom parter samt tilrettelegger for kompetanseheving i gjeldende maritime miljø. Skagerrak Marintek tilbyr også opplæring, veiledning og foredrag for relevant tema.

TILSTANDSVURDERING

En tilstandsrapport tar utgangspunkt i en grundig inspeksjon og vurdering av takseringsobjektet. Alle observasjoner og funn blir nøye dokumentert. Dersom det avdekkes feil, skader, avvik eller annen form for svakheter, blir dette særskilt beskrevet. Dersom det er mulig, vil det også være anbefalinger og forslag til nødvendige utbedringstiltak. Denne type dokumentasjon er anvendelig i forbindelse med forsikring, klassing og planlegging av utbedringsprosjekter, eller som en del av årlig vedlikeholdsplaner og oppfølging.

SKADERAPPORT

Skade på fartøy kan være vanskelig å evaluere, og omfang kan være uoversiktlig og mer sammensatt enn en det fremstår. Det er en fordel å ha erfaring og kunnskap med dette for å kunne avdekke skaden i sin helhet. I forbindelse med forsikring vil det være nødvendig med en skaderapport fra takstmann som dokumenterer og beskriver omfang av skade. I dokumentering beskrives omfang av skade, nødvendige utbedringer og kostnader forbundet med dette.  Utfra skaderapport vil forsikringsselskap kunne ta stilling til sine kostnader, utgifter og forsikringsoppgjør.

VERDITAKST

Ofte er det store verdier knyttet til fartøy. Markedspris kan gi en indikasjon, samt påvirke hva et fartøy er verdt ved kjøp eller salg, men en mer nøyaktig og reel vurdering utføres av fagkyndig takstmann. I forbindelse med verditaksering, utføres det en omfattende besiktigelse av takserings- objektet. Tilstand av skrog, enheter, komponenter, installasjoner, utstyr mm. vurderes og tallfestes. En verditakst er nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling og som dokumentasjon for myndigheter og forsikring.

PROSJEKTPLANLEGGING

Når større prosjekter skal planlegges og igangsettes, er det mange brikker som skal på plass. Dette gjelder bestilling av materialer, emner, løfteredskap, slipp, montører, tjenester med mer, og det blir fort uoversiktlig. Dersom logistikken ikke er godt planlagt, avtalt og fulgt opp, oppstår det forsinkelser som ofte fører til ekstra kostnader.  Vi har mye erfaring med prosjektledelse, logistikk og kan tilby vår erfaring og kompetanse innen flere typer prosjekter.