Maritim takst og konsult

En kompetent vurdering av skade er sikkerhet for deg og ditt forsikringsselskap.

TA KONTAKT FOR TILBUD

GODKJENT OG MEDLEM AV NORSK TAKST

Skagerrak Marintek AS er sertifiserer, og medlem av Norsk Takst. Som godkjent takstmann medfører dette solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning. Dette gir tryggehet for alle parter.

MARITIME TJENESTER

Maritim konsultasjon

Det ofte en utfordrende og omfattende jobb å ha full kontroll på alle aspekter ved ett fartøy. Vi har bred kompetanse innen mange fagfelt, og kan bidra med råd og veiledning.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering er god dokumentering i forbindelse med forsikring og planlegging av utbedringsprosjekter, eller bare som en del av årlig vedlikeholdsplaner og oppfølging.

Skaderapport

Skader som oppstår på fartøy, kan være komplisert og uoversiktlig. En tilskaderapport har som formål å dokumentering dette grundig overfor forsikringsselskap.

Verditakst

Det er ofte store verdier knyttet til fartøy. En verditakst er nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling og som dokumentasjon for myndigheter og forsikring.

Kunnskap

Ved drift, vedlikehold og utbedringer av fartøy er det mange utfordringer. Vi tilbyr foredrag, opplæring og rådgivning på de fleste fagfelt, og er behjelpelig med veiledning.

Prosjektplanlegging

Større prosjekter er ofte omfattende og krevende. dersom man ikke har erfaring med dette fra før. Vi påtar oss denne type oppdrag, og kan bistå med råd og veiledning.

9

Bred erfaring med eldre fartøy

Vi har en lang og omfattende erfaring med eldre og verneverdige fartøy. Å bevare gamle seilskuter er ikke bare en jobb – det er et ansvar! 

9

En maritim takstmann

Vi foretar alle type vurderinger. Det er forebyggende og betryggende å ha god oversikt. Betydning av sikkerheten av fartøy og menneskeliv er uvurderlig. 

9

Gode råd - eller dyr erfaring?

Drift, vedlikehold og sikkerhet er en prioritering. Vi har bred erfaring innen de fleste maritime fagfelt og bistår gjerne med råd og veiledning. 

KUNDE OMTALER 

Som skipper på en egen skute for første gang, har Salo vært uvurderlig, han har en praktisk kunnskap om alt som bør og må gjøres og kan fikse det meste. Hadde jeg ikke hatt ham hadde jeg nok solgt skuta for lengst. Kan rekommandere ham på det varmeste.

Kari Meling
67 år og lykkelig eier av en Malø 40 fra 1977

Vi leier alltid inn Salo når vi trenger ekspertise i våre prosjekt. Han leverer gode løsninger av høy kvalitet, alltid med en fyldig rapport til slutt.

«Anna Rogde»
Katie Payne, Sør-Troms museum

Moderne båter bygger
også på  tradisjoner

Med vår kunnskap omkring båtkonstruksjoner, spesielt på eldre og verneverdige fartøy, er du i trygge hender også for båten som ble sjøsatt i fjor. 

Solid og grundig dokumentasjon

Riktig verktøy for oppdrag. For grundig dokumentering benytter vi oss av rekke tekniske hjelpemidler av høy standard. Vi har som målsetting at vår dokumentering er oversiktlig for oppdragsgiver så vel som tredje part. En god rapport inneholder referanseverdier, analyser, illustrasjoner og er forankret i fakta grunnlag.

 

Tillitt kan være en enkel verdi, men det er den viktigste verdien for oss i møte med kunden – og etter.