Maritim takst og konsult

En kompetent vurdering av skade er sikkerhet for deg og ditt forsikringsselskap.

TA KONTAKT FOR TILBUD

GODKJENT OG MEDLEM AV NORSK TAKST

Skagerrak Marintek AS er sertifiserer, og medlem av Norsk Takst. Som godkjent takstmann medfører dette solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning. Dette gir tryggehet for alle parter.

MARITIME TJENESTER

Maritim konsultasjon

Som eier, daglig leder eller skipper er det ofte en utfordrende og omfattende jobb å ha full kontroll på alle aspekter ved ett fartøy. Dette kan være drift, vedlikehold, sikkerhet, tilstand mm. Vi har bred kompetanse innen mange fagfelt, og kan bidra med råd og veiledning.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering av fartøyet kan ha flere gunstige formål. Denne type dokumentasjon er anvendelig i forbindelse med forsikring, klassing og planlegging av utbedringsprosjekter, eller bare som en del av årlig vedlikeholdsplaner og oppfølging.

Skaderapport

Skader som oppstår på fartøy er ofte kompliserte, og det er i noen tilfeller vanskelig å få kartlagt skadens omfang. En skaderapport er en nyttig dokumentering overfor forsikringsselskap, slik at de kan gjøre en god vurdering på eventuelt oppgjør.

Verditakst

Det er ofte store verdier knyttet til fartøy og det er mange fartøy som selges og kjøpe hvert år. En verditakst er nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling og som dokumentasjon for myndigheter og forsikring. 

Kunnskap

Ved drift, vedlikehold og utbedringer av fartøy er det mange utfordringer. De krever kunnskap og erfaring for å kunne handtere dette på best mulig måte. Vi tilbyr foredrag, opplæring og rådgivning på de fleste fagfelt, og er behjelpelig med veiledning.

Prosjektplanlegging

Større prosjekter er ofte omfattende og krevende dersom man ikke har erfaring med dette fra før. For å kunne planlegge ett gjennomførbart prosjekt, krever det bred kompetanse og erfaring. Vi påtar oss denne type oppdrag, og kan bistå med råd og veiledning.

9

Bred erfaring med historiske fartøy

Vi har en lang og god bunnsmurt erfaring med eldre og verneverdige fartøy. Å bevare gamle seilskuter er ikke bare en jobb – det er et ansvar!  

9

En maritim takstmann

Vi foretar tilstandsvurderinger. Sikkerheten ombord er like viktig for oss som for skipper. Er du en av skipperen som enda ikke har gått på grunn?

9

Gode råd - eller dyr erfaring?

Drift, vedlikehold og sikkerhet må prioriteres. Vi har bred erfaring innen de fleste maritimefagfelt og bistår gjerne med råd og veiledning. 

Har du kunnskap om eget fartøy?

Bølge skvulp, bris i ansiktet, lukt av hav er noe de fleste forbinder båt, skjærgård og sommer. Det som ofte glemmes av, er at det kreves planlegging og tilrettelegging for at dette er mulig. Vedlikehold, og klargjøring er noe av de gjøremål som må til, for å kunne nyte de vakre øyeblikk, uten bekymringer om at alt er i orden, sikkerhet er god, og at det ikke er risiko for havari. 

På vinteren gjelder det konservering av skrog og utstyr, mot frost og fuktighet.  På våren er det bunnstoff og klargjøring for sommer sesongen. Det er av stor betydning å utføre dette riktig. Det er mange forum, nettsider og litteratur på hvordan dette bør prioriteres og utføres. Som eier av fartøy eller skipper, er det del av ansvaret ha god oversikt og kunnskap om tilstanden av eget fartøy.  

Moderne båter bygger
også på  tradisjoner

Med vår kunnskap omkring båtkonstruksjoner, spesielt på eldre og verneverdige fartøy, er du i trygge hender også for båten som ble sjøsatt i fjor. 

Solid og grundig dokumentasjon

Riktig verktøy for oppdrag. For grundig dokumentering benytter vi oss av rekke tekniske hjelpemidler av høy standard. Vi har som målsetting at vår dokumentering er oversiktlig for oppdragsgiver så vel som tredje part. En god rapport inneholder referanseverdier, analyser, illustrasjoner og er forankret i fakta grunnlag.

 

Tillitt kan være en enkel verdi, men det er den viktigste verdien for oss i møte med kunden – og etter.