Maritim takst og konsult

En kompetent vurdering av skade er sikkerhet for deg og ditt forsikringsselskap.

TA KONTAKT FOR TILBUD

MARITIME TJENESTER

Maritim konsultasjon

Drift og vedlikehold av fritidsbåter, nyttefartøy og seilskip er vår spesialitet, og våre tjenester inkluderer rådgivning, veiledning, foredrag og prosjektplanlegging og gjennomføring.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering kan være nyttig for forsikring, utbedringsprosjekter eller årlig vedlikehold og oppfølging.

Skaderapport

En skaderapport har som formål å dokumentere en skade grundig overfor forsikringsselskapet, og den vektlegger skadeårsak, omfang og konsekvens.

Verditakst

Fartøy kan ha store verdier knyttet til seg, og en verditakst kan være nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling eller dokumentasjon for forsikring.

Prosjektplanlegging

Større prosjekter er ofte omfattende og krevende, dersom enn ikke har erfaring med dette fra før. Vi påtar oss denne type oppdrag, og bistår med råd og veiledning. Vi tilbyr dokumentering som grunnlag for søknader om midler.

Moderne båter bygger
også på  tradisjoner

Med vår kunnskap omkring båtkonstruksjoner, spesielt på eldre og verneverdige fartøy, er du i trygge hender også for båten som ble sjøsatt i fjor. 

9

En maritim takstmann

Vi foretar alle type takstoppdrag innen tekniske spesialområder av nytte og privat fartøy. Det er forebyggende og betryggende å ha god oversikt.

9

Bred erfaring med eldre fartøy

Vi har en lang og omfattende erfaring med eldre og verneverdige fartøy. Å bevare gamle seilskuter er ikke bare en jobb – det er et ansvar!

9

Gode råd - eller dyr erfaring?

Drift, vedlikehold og sikkerhet er en prioritering. Vi har bred erfaring innen de fleste maritime fagfelt og bistår gjerne med råd og veiledning.

Grundig og Oversiktlig Dokumentasjon

Vi benytter toppmoderne tekniske hjelpemidler for å sikre en omfattende og klar dokumentasjon. Målet vårt er at vår rapportering er lettfattelig både for oppdragsgiver og tredjepart. Våre rapporter bygger på faktiske data og inneholder referanseverdier, analyser og illustrasjoner.

Tillit er fundamentalt for oss, både før, under og etter møtet med kunden.