9

REFERANSER

2021 Beneteau 50 (2005)

Beneteau 50, er en flott cruiser for famille og venner. En romslig og praktisk innredet båt. Dessverre har den vært på grunn, og det var nødvendig med grundig skaderapport. 

2021 Bavaria 50 (2000)

Bistand i kjøp, og sener salg av en seilbåt. Utrolig gode seileegenskaper samt solid konstruksjon. Svært egnet til førstegangsseilere. Gjeldende seilbåt var tilpasse regatta. Ratt styring og ekstra 100kg i kjøl er noen av tilpassinger gjort.  

2017 Gambling 34

Bistand i kjøp, og sener salg av en seilbåt. Utrolig gode seileegenskaper samt solid konstruksjon. Svært egnet til førstegangsseilere. Gjeldende seilbåt var tilpasse regatta. Ratt styring og ekstra 100kg i kjøl er noen av tilpassinger gjort.  

2019 Nordhavn 57

Nordhavn 57, er en klassisk og luksuriøs tråler. Fartøyet er solid bygget og har gode hydrodynamiske egenskaper. Kvalitet og sikkerhet var en prioritering da skroget ble utviklet og bygget. Fartøyet er godt utrustet med det meste teknisk utstyr. Før en transatlantisk seilas fra Norge, via Island, Grønland og Canada var det fra Pantaenius USA, der fartøyet var forsikret, krav om «Survey of Seaworthiness», på engelsk. Etter godkjenningsprosess ble oppdrag planlagt, avtalt og utført. Fartøyet ble grundig besiktiget på land og på vann. Nødvendig testing ble foretatt. 

2021 Seilskøyte

Tilstandsvurdering og kvalitetssikring for mulig kjøper. Inspeksjon av luksuriøst og godt utrustet seil skøyte/fartøy. Fartøyets tilstand samsvarte dessverre ikke med kjøpers kriterier.

2010 "Frøya" Ex "Valentine

Tidligere eiere ønsket å selge fartøyet og tok kontakt med oss. Det er utfordrende å finne en nøyaktig verdi av denne type fartøy. Årsaken er alder på både skrog, maskineri og utstyr. Mye hviler på utbedringer og vedlikehold gjort. Utfra en grundig gjennomgang av dokumentasjon og befaring av fartøy, gjorde vi en verdivurdering. Da dette oppdraget var utført fikk vi forespørsel om å være selgers representant i forhandlingsprosessen med kjøper samt bistå overtagelse og dokumentering.  

2016 "Allegra"

Seilbåten «Allegra» er en Swan 40 /S&S, bygget i 1970. Fartøyet er en klassikker av svært solid konstruksjon. Allikevel oppstår det slitasje på noe som har vært i bruk i 50 år. Ved befaring ble det oppdaget dårlig innfesting av ror hengsler til rorblad. Alt ble demontert for å kunne utføre grundig utbedringer. Nye sleider og bolter ble tilpasset og satt inn. Kvalitet og nøyaktighet var prioritert for at dette skal holde i 50 år til.

2008 "Baboon"

Prosjektplanlegging vektlegges for å begrense risiko for uforutsette forsinkelse og kostnader. I sammenheng med anbudsrunder for å produser, samt monter ny rigg på seilskipet «Baboon». Oppdragsgiver ønsket å kvalitet sikre sitt tilbud, og benyttet seg av vår kompetanse og erfaring. Det ble laget en prosjektplan som omhandlet logistikk og kostnader.

2021 Galeas «Dyrafjeld» ex «Anna Kristina» 1889

Konsultasjonsoppdrag. Befaring av undervannskroget, fribord, dekk og rigg, for å kartlegge tilstanden og vedlikehold. Oppfølging planlagt til høsten. 

2019 Hallberg-Rassy 36

Høykvalitet fra Orust, Sverige, German Frers design. Gjennomgang av tekniske installasjoner. Eier er en erfaren seiler og svært nøye på tilstand av fartøyet og utstyr. Båten er svært godt utrustet og godt vedlikehold.

2021 «Svanhild»1889

Prosjektledelse i forbindelse med 5-årsklassing av fartøyet. Tilrettelegging, kvalitetssikring og samhandling mellom stiftelse, sjøfartsdirektorat, verft og underleverandører. Oppfølging av prosjektet pågår.

2003-2021 "Anna Rogde" 1868

Anna Rogde er en skonnert, bygget i 1868. På nittitallet ble skuta restaurert tilbake til hvordan hun så ut som seilfartøy fra rundt århundreskifte. Hun har siden blitt brukt som passasjer og opplærings fartøy på kortere og lengre turer. I senere tid har mye arbeid blitt gjort i prosessen av å utbedre tekniske og praktiske standard. I senere år har vi hatt flere oppdrag i forbindelse med drift, vedlikehold, og utbedring. Fartøyet driftes av Sør Trom museum som er vår oppdragsgiver. Oppgaver vi har utført er hovedsakelig konsulent tjenester og består av rådgivning, veiledning, og dokumentering.

2020 Bavaria 42/AC/2000

Tillstandsrapport på fartøy type Bavaria 42/AC/2000. Kjøper ønsket en helhetlig vurdering av båten før budrunde. Formål er å sikre investering og at det ikke oppstår uforutsette kosnader.

2017 "Greyhound" ex "Josefine" Anno 1905

Første del av oppdraget bestod av å ferdigstille stormast, og sette opp riggen. Inspirasjon for type rigg er hentet fra skisser, av Lowestoft sailing Trawlers i England. Løpende rigg og skrog gjenstår å utbedre. Skrogformen tilsier at fartøyet har gode hydrodynamiske egenskaper og kan bli ett vellseilende fartøy. Dessverre var skroget i svært dårlig forfatning. Del to av prosjektet var å gjøre en tilstandsvurdering av skrog og tilrettelegge for utbedringer.

2015"Dyrafjeld" ex "Anna Kristina" Anno 1889

Dette fartøyet har gjennom tid vist seg å være svært vellseilende. Fartøyet er bygget på linjetegning av John Torsteinsen T. Børve. For å kunne tallfeste de hydrodynamiske egenskaper av dette skroget, ble linjetegning fra 1900-tallet analysert og digitalisere, for å kunne produsere en testmodell. Utallige slepe forsøk ble gjennomført for å finne alle hydrodynamiske egenskaper med variert krengning, trim og dypgang. Dette prosjektet har gitt et uvurderlig innsyn i de hydrodynamiske egenskaper av eldre seilfartøy. Disse opplysninger er anvendelig for moderne skipsdesign.