9

OM OSS

SAMHANDLING

Skagerrak Marintek sørger for konstruktiv dialog med alle parter involvert. Formidling av viktig informasjon samt tilrettelegge for god samhandling.

SIKKERHET

Skagerrak Marintek holder en gjennomgående kvalitet i utføringen av prosjekt og løsningsvalg, Vi prioriterer at lover, regler og at HMS blir fulgt.

OPPFØLGING

Skagerrak Marintek følger gjerne opp oppdragene for innhenting av erfaring og bistå kunden videre om ønskelig. Se gjerne våre referanser.

VÅR MARITIME EKSPERTISE

SALO VD VOOREN
Salo vd Vooren kommer fra en familie med lange tradisjoner innen seilskuter, og har selv seilt på en rekke ulike fartøy i mange år. Han har tilegnet seg omfattende erfaring og kunnskap om ulike maritime prosjekter. Salo er utdannet skipsingeniør med spesialisering i marinteknikk, samt autorisert takstmann hos Norsk Takst. Med denne kompetansen kan vi tilby omfattende teknisk rådgivning og vurdering av fartøy, i tillegg til våre tjenester innen rigging, vedlikehold og reparasjoner.

HISTORIKK

Storm Salo vd Vooren er et enkeltpersonsforetak som ble stiftet i 2002. I begynnelsen spesialiserte vi oss på rigging, vedlikehold og reparasjoner av seilfartøy. Siden den gang har vi jobbet med mange forskjellige typer fartøy og oppdrag, og har dermed opparbeidet oss bred erfaring og solid kompetanse innen ulike maritime prosjekter og dokumentasjon. I tillegg er vi sertifisert av Norsk takst på tekniske spesialområder for både private og kommersielle fartøy. Som en følge av denne tilleggskompetansen har vi endret driftsform og navn, og er nå kjent som Skagerrak Marintek AS (tidligere enkeltpersonsforetaket Storm Salo vd Vooren).

GODKJENT OG MEDLEM AV NORSK TAKST

Skagerrak Marintek AS er sertifiserer, og medlem av Norsk Takst. Som godkjent takstmann medfører dette solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning. Dette gir tryggehet for alle parter.