9

OM OSS

SAMHANDLING

Skagerrak Marintek sørger for konstruktiv dialog med alle parter involvert. Formidling av viktig informasjon samt tilrettelegge for god samhandling.

SIKKERHET

Skagerrak Marintek holder en gjennomgående kvalitet i utføringen av prosjekt og løsningsvalg, Vi prioriterer at lover, regler og at HMS blir fulgt.

OPPFØLGING

Skagerrak Marintek følger gjerne opp oppdragene for innhenting av erfaring og bistå kunden videre om ønskelig. Se gjerne våre referanser.

VÅR MARITIME EKSPERTISE

SALO VD VOOREN
Salo vd Vooren er fra en familie med tette bånd til seilskuter. I mange år har han seilt på forskjellige type fartøy og tilegnet seg mye erfaring. Salo har utdanning i Marinteknikk (Skipsingeniør) samt takstmann, og er autorisert hos Norsk takst.

HISTORIKK

Storm Salo vd Vooren er et enkeltmannsforetak som ble stiftet i 2002. I de første årene av driften, gikk mye av arbeidet ut på å rigge, vedlikeholde og utbedre seilfartøy. Det har vært mange forskjellige type fartøy og oppdrag siden den tid. Vi har opparbeidet oss solid kompetanse og bred erfaring på mange fagfelt innen maritimeprosjekter, fartøy og dokumentering. I tillegg er vi nå sertifisert hos Norsk takst innen tekniske spesialområder for privat og nyttefartøy. I forbindelse med denne tilleggskompetanse har vi også endret driftsform og navn. Tidligere (ENK) Storm Salo vd Vooren er nå, (AS) Skagerrak Marintek.

GODKJENT OG MEDLEM AV NORSK TAKST

Skagerrak Marintek AS er sertifiserer, og medlem av Norsk Takst. Som godkjent takstmann medfører dette solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning. Dette gir tryggehet for alle parter.