9

OM OSS

SAMHANDLING

Skagerrak Marintek legger vekt på en konstruktiv dialog med alle involverte parter. Vi prioriterer klar og presis formidling av nøkkelinformasjon for å sikre effektiv og harmonisk samhandling.

SIKKERHET

Skagerrak Marintek forplikter seg til høy kvalitet i gjennomføringen av alle prosjekter og valg av løsninger. Vi gir topp prioritet til overholdelse av gjeldende lover, regler, samt streng etterlevelse av HMS-standarder.

OPPFØLGING

Skagerrak Marintek legger stor vekt på oppfølging av oppdrag. Vi samler aktivt inn erfaringer og står klar til å bistå kundene videre ved behov. For innsikt i vårt tidligere arbeid, henviser vi til våre tidligere oppdrag.

Maritim Ekspertise:
Salo vd Vooren

Med røtter i en familie som har dype tradisjoner med seilskuter, har Salo vd Vooren gjennom årene seilt på et mangfold av fartøy. Denne erfaringen har gitt ham en dyptgående forståelse og kunnskap innen maritime prosjekter. Salo er ikke bare en utdannet skipsingeniør med en spesialisering i marinteknikk, men han er også tidligere autorisert takstmann akkreditert av Norsk Takst. Med en slik solid bakgrunn er vi rustet til å tilby teknisk rådgivning og vurdering av fartøy på et høyt nivå. Dette kommer i tillegg til tjenester inne veiledning og råd om rigging, vedlikehold og reparasjoner.

HISTORIKK

Fra Storm Salo vd Vooren til Skagerrak Marintek AS
Etableringen av Storm Salo vd Vooren som enkeltpersonforetak fant sted i 2002. Vårt opprinnelige fokus lå på rigging, vedlikehold, og reparasjoner av seilfartøy. Men tidene endret seg, og med det vår ekspertise. Gjennom årene har vi engasjert oss i en rekke maritime prosjekter, håndtert ulike fartøytyper, og utviklet en solid kunnskap om dokumentasjon og praksis i sektoren.

Vår anerkjennelse strekker seg ut over våre grunnleggende tjenester. Med sertifisering fra Norsk Takst innen tekniske spesialområder, tilbyr vi vår ekspertise for både private og kommersielle fartøy. Denne utvidelsen av vår faglige dybde førte til en transformasjon ikke bare i vår virksomhetsstruktur, men også i vår brand. Fra å være kjent som det enkeltpersonsforetaket Storm Salo vd Vooren, stolt bærer vi nå navnet Skagerrak Marintek AS.