Maritim takst og konsult

En kompetent vurdering av skade er sikkerhet for deg og ditt forsikringsselskap.

TA KONTAKT FOR TILBUD

GODKJENT OG MEDLEM AV NORSK TAKST

Skagerrak Marintek AS er sertifiserer, og medlem av Norsk Takst. Som godkjent takstmann medfører dette solide kvalifikasjoner og høy standard, basert på både erfaring og utdanning. Dette gir tryggehet for alle parter.

MARITIME TJENESTER

Maritim konsultasjon

Det ofte en utfordrende og omfattende jobb å ha full kontroll på alle aspekter ved ett fartøy. Vi har bred kompetanse innen mange fagfelt, og kan bidra med råd og veiledning.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering er god dokumentering i forbindelse med forsikring og planlegging av utbedringsprosjekter, eller bare som en del av årlig vedlikeholdsplaner og oppfølging.

Skaderapport

Skader som oppstår på fartøy, kan være komplisert og uoversiktlig. En tilskaderapport har som formål å dokumentering dette grundig overfor forsikringsselskap.

Verditakst

Det er ofte store verdier knyttet til fartøy. En verditakst er nyttig i forbindelse med kjøp, salg, belåning, arv, deling og som dokumentasjon for myndigheter og forsikring.

Kunnskap

Ved drift, vedlikehold og utbedringer av fartøy er det mange utfordringer. Vi tilbyr foredrag, opplæring og rådgivning på de fleste fagfelt, og er behjelpelig med veiledning.

Prosjektplanlegging

Større prosjekter er ofte omfattende og krevende. dersom man ikke har erfaring med dette fra før. Vi påtar oss denne type oppdrag, og kan bistå med råd og veiledning.

9

Bred erfaring med eldre fartøy

Vi har en lang og omfattende erfaring med eldre og verneverdige fartøy. Å bevare gamle seilskuter er ikke bare en jobb – det er et ansvar! 

9

En maritim takstmann

Vi foretar alle type vurderinger. Det er forebyggende og betryggende å ha god oversikt. Betydning av sikkerheten av fartøy og menneskeliv er uvurderlig. 

9

Gode råd - eller dyr erfaring?

Drift, vedlikehold og sikkerhet er en prioritering. Vi har bred erfaring innen de fleste maritime fagfelt og bistår gjerne med råd og veiledning. 

Har du kunnskap om eget fartøy?

Bølge skvulp, bris i ansiktet, lukt av hav er noe de fleste forbinder båt, skjærgård og sommer. Det som ofte glemmes av, er at det kreves planlegging og tilrettelegging for at dette er mulig. Vedlikehold, og klargjøring er noe av de gjøremål som må til, for å kunne nyte de vakre øyeblikk, uten bekymringer om at alt er i orden, sikkerhet er god, og at det ikke er risiko for havari. 

På vinteren gjelder det konservering av skrog og utstyr, mot frost og fuktighet.  På våren er det bunnstoff og klargjøring for sommer sesongen. Det er av stor betydning å utføre dette riktig. Det er mange forum, nettsider og litteratur på hvordan dette bør prioriteres og utføres. Som eier av fartøy eller skipper, er det del av ansvaret ha god oversikt og kunnskap om tilstanden av eget fartøy.  

Moderne båter bygger
også på  tradisjoner

Med vår kunnskap omkring båtkonstruksjoner, spesielt på eldre og verneverdige fartøy, er du i trygge hender også for båten som ble sjøsatt i fjor. 

Solid og grundig dokumentasjon

Riktig verktøy for oppdrag. For grundig dokumentering benytter vi oss av rekke tekniske hjelpemidler av høy standard. Vi har som målsetting at vår dokumentering er oversiktlig for oppdragsgiver så vel som tredje part. En god rapport inneholder referanseverdier, analyser, illustrasjoner og er forankret i fakta grunnlag.

 

Tillitt kan være en enkel verdi, men det er den viktigste verdien for oss i møte med kunden – og etter.